DMCA

De Website en de volledige inhoud, functies en functionaliteit (inclusief maar niet beperkt tot alle informatie, software, tekst, schermen, afbeeldingen, video en audio, en het ontwerp, de selectie en de indeling daarvan) zijn eigendom van max-kracht.nl, zijn licentiegevers of andere aanbieders van dergelijk materiaal en worden beschermd door Amerikaanse en internationale auteursrechten, handelsmerken, octrooien, handelsgeheimen en andere wetgeving inzake intellectuele eigendom of eigendomsrechten.

Deze gebruiksvoorwaarden staan ​​u toe om de website alleen voor uw persoonlijk, niet-commercieel gebruik te gebruiken. U mag het materiaal op onze Website niet reproduceren, distribueren, wijzigen, afgeleide werken maken, publiekelijk weergeven, publiekelijk uitvoeren, opnieuw publiceren, downloaden, opslaan of verzenden, behalve als volgt:

• Uw computer kan exemplaren van dergelijke materialen tijdelijk opslaan in het geheugen (d.w.z. RAM) als gevolg van uw toegang tot en het bekijken van die materialen.

• U kunt bestanden die automatisch in de cache worden opgeslagen door uw webbrowser opslaan voor doeleinden van displayverbetering.

• U mag één kopie van een redelijk aantal pagina’s van de Website afdrukken voor uw eigen persoonlijk, niet-commercieel gebruik en niet voor verdere reproductie, publicatie of distributie.

Je moet niet:

• Wijzig kopieën van alle materialen van deze website.

• Gebruik illustraties, foto’s, video- of audiosequenties of afbeeldingen afzonderlijk van de begeleidende tekst.

• Verwijder of wijzig alle auteursrechten, handelsmerken of andere kennisgevingen van eigendomsrechten van kopieën van materialen van deze website.

U mag geen enkel deel van de Website of enige diensten of materialen die beschikbaar zijn via de Website, openen of gebruiken voor commerciële doeleinden.

Als u afdrukt, kopieert, wijzigt, downloadt of anderszins gebruikt of een andere persoon toegang geeft tot een deel van de Website in strijd met de Gebruiksvoorwaarden, dan eindigt uw recht om de Website te gebruiken onmiddellijk en moet u, naar onze keuze, het retourneren of vernietigen van kopieën van materialen die aan u beschikbaar zijn gesteld via de website die u hebt gemaakt. Geen enkel recht, titel of belang in of op de Website of enige inhoud op de Website wordt aan u overgedragen en alle rechten die niet uitdrukkelijk zijn verleend, zijn voorbehouden aan max-kracht.nl. Elk gebruik van de Website dat niet uitdrukkelijk is toegestaan ​​door deze Gebruiksvoorwaarden is een inbreuk op deze Gebruiksvoorwaarden en kan in strijd zijn met auteursrechten, handelsmerken en andere wetten.